0916 586 583 - 0979 671 183
23 sản phẩm
Tin tức đơn vị

Báo giá cầu thang gỗ 2014

29/08/2014

Nguyễn Tuân xin cung cấp cho Quý vị bảng báo giá Cầu thang gỗ 2014 để Quý vị tiện theo dõi như sau.

 

BÁO GIÁ CẦU THANG 2014

1. Cầu thang gỗ Lim Nam phi

STT

Tên Sản Phẩm

KT (mm)

Đơn vị

Đơn Giá (đồng)

Ghi chú

1

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, con tiện, tay vịn và nẹp.Bậc rộng < 1m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 14% giá)

 

md

3.300.000

Giá trọn gói/ 1md

2

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, con tiện, tay vịn và nẹp.Bậc rộng > 1,2m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 10% giá)

 

md

3.400.000

3

Mặt bậc (bậc chéo nhân hệ số riêng)

28-30

1.700.000

Giá cổ bậc

4

Cổ bậc

15

1.200.000

5

Tay vịn (60x70) + con tiện (cao 65-70-75, rộng 4cm)

 

md

900.000

khủy nhân 1.5

6

Trụ cột

D=16

cái

2.000.000

 

2. Cầu thang gỗ Lim Lào

STT

Tên Sản Phẩm

KT (mm)

Đơn vị

Đơn Giá (đồng)

Ghi chú

1

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, con tiện, tay vịn và nẹp.Bậc rộng < 1m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 14% giá)

 

md

5.200.000

Giá trọn gói/ 1md

2

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, con tiện, tay vịn và nẹp.Bậc rộng > 1,2m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 10% giá)

 

md

5.800.000

3

Mặt bậc (bậc chéo nhân hệ số riêng)

28-30

3.000.000

Giá cổ bậc

4

Cổ bậc

15

1.700.000

5

Tay vịn (60x70) + con tiện (cao 65-70-75, rộng 4cm)

 

md

1.500.000

khủy nhân 1.5

6

Trụ cột

D=16

cái

3.000.000

 

3. Cầu thang gỗ Nghiến

STT

Tên Sản Phẩm

Kích thước (mm)

Đơn vị

Đơn Giá (đồng)

Ghi chú

3

Mặt bậc (bậc chéo nhân hệ số riêng)

28-30

1.600.000

Giá cổ bậc

4

Cổ bậc

15

1.000.000

5

Tay vịn (60x70) + con tiện (cao 65-70-75, rộng 4cm)

 

md

800.000

khủy nhân 1.5

6

Trụ cột

D=16

cái

2.000.000

 

4. Cầu thang gỗ kính Lim lào (thay song tiện bằng kính)

STT

Tên Sản Phẩm

Kích thước (mm)

Đơn vị

Đơn Giá (đồng)

Ghi chú

1

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, kính, tay vịn và nẹp.Bậc rộng < 1m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 14% giá)

 

md

5.200.000

Giá trọn gói/ 1md

2

Bao gồm: Mặt bậc, cổ bậc, kính, tay vịn và nẹp.Bậc rộng > 1,2m. Bậc chéo nhân hệ số riêng, (nếu chỉ làm bậc không làm cổ bậc giảm 10% giá)

 

md

5.500.000

3

Mặt bậc (bậc chéo nhân hệ số riêng)

28-30

3.000.000

Giá cổ bậc

4

Cổ bậc

15

1.800.000

5

Tay vịn (60x70) + con tiện (cao 65-70-75, rộng 4cm)

 

md

800.000

khủy nhân 1.5

6

Trụ cột

D=16

cái

3.000.000

 

GHI CHÚ :
- Giá trên là giá hoàn thiện sơn PU, lắp đặt
- Sản phẩm có đủ bậc, cổ tay vịn áp dụng cách đo chéo giữa bậc
- Giá chưa bao gồm VAT, đã bao gồm vận chuyển vận chuyển trong bán kính 30 km